Bạn...

Phải dành thời gian tìm hiểu nhiều đơn vị nội thất?
Muốn xem nhiều báo giá?
Lo lắng uy tín và chất lượng thi công công trình?
SpaceT sẽ giúp bạn. Cùng tìm hiểu nhé!
Hãy để SpaceT hỗ trợ bạn!

5 bước kiểm định
đối tác nội thất

Chi phí minh bạch, hợp lý
Công trình hoàn thiện chất lượng
Giấy tờ pháp lý đầy đủ
Xác thực địa chỉ cty, quy mô xưởng
Tình hình tài chính ổn định

Kết nối
nhanh & đơn giản

1
SpaceT tiếp nhận thông tin
SpaceT tiếp nhận nhu cầu thiết kế thi công nội thất.
Chia sẻ quy trình & giải đáp thắc mắc
2
Kết nối đơn vị phù hợp nhất
Dựa vào nhu cầu và ngân sách ghi nhận, hệ thống sẽ kết nối
bạn với 3 đơn vị nội thất phù hợp nhanh chóng
3
Tư vấn và báo giá
Đơn vị được liên kết sẽ chủ động liên hệ tư vấn thiết kế, thi công
và báo giá chi tiết. Bạn tự do chọn đơn vị phù hợp với nhu cầu

Kết nối nhanh & đơn giản

1
SpaceT tiếp nhận thông tin
SpaceT tiếp nhận nhu cầu thiết kế thi công nội thất.
Chia sẻ quy trình & giải đáp thắc mắc
2
Kết nối đơn vị phù hợp nhất
Dựa vào nhu cầu và ngân sách ghi nhận, hệ thống sẽ kết nối bạn với 3 đơn vị nội thất phù hợp nhanh chóng
3
Tư vấn và báo giá
Đơn vị được liên kết sẽ chủ động liên hệ tư vấn thiết kế, thi công và báo giá chi tiết. Bạn tự do chọn đơn vị phù hợp với nhu cầu

Miễn phí kết nối.
Lựa chọn báo giá
từ nhiều nhà thầu

Miễn phí kết nối.
Chọn báo giá từ
nhiều nhà thầu

Căn hộ

Nhà phố

Duplex/Villa

Thương mại

Không giới hạn phong cách, loại dự án, ngân sách

Không giới hạn
phong cách,
loại dự án,
ngân sách

Gửi yêu cầu tư vấn và kết nối
với đơn vị thi công phù hợp trong 30 giây!

Bạn...

Phải dành thời gian tìm hiểu nhiều đơn vị nội thất?
Muốn xem nhiều báo giá?
Lo lắng uy tín và chất lượng thi công công trình?
SpaceT sẽ giúp bạn. Cùng tìm hiểu nhé!
Hãy để SpaceT hỗ trợ bạn!

5 bước kiểm định
đối tác nội thất

Chi phí minh bạch, hợp lý
Công trình hoàn thiện chất lượng
Giấy tờ pháp lý đầy đủ
Xác thực địa chỉ cty, quy mô xưởng
Tình hình tài chính ổn định

Kết nối
nhanh & đơn giản

1
SpaceT tiếp nhận thông tin
SpaceT tiếp nhận nhu cầu thiết kế thi công nội thất.
Chia sẻ quy trình & giải đáp thắc mắc
2
Kết nối đơn vị phù hợp nhất
Dựa vào nhu cầu và ngân sách ghi nhận, hệ thống sẽ kết nối
bạn với 3 đơn vị nội thất phù hợp nhanh chóng
3
Tư vấn và báo giá
Đơn vị được liên kết sẽ chủ động liên hệ tư vấn thiết kế, thi công
và báo giá chi tiết. Bạn tự do chọn đơn vị phù hợp với nhu cầu

Kết nối nhanh & đơn giản

1
SpaceT tiếp nhận thông tin
SpaceT tiếp nhận nhu cầu thiết kế thi công nội thất.
Chia sẻ quy trình & giải đáp thắc mắc
2
Kết nối đơn vị phù hợp nhất
Dựa vào nhu cầu và ngân sách ghi nhận, hệ thống sẽ kết nối bạn với 3 đơn vị nội thất phù hợp nhanh chóng
3
Tư vấn và báo giá
Đơn vị được liên kết sẽ chủ động liên hệ tư vấn thiết kế, thi công và báo giá chi tiết. Bạn tự do chọn đơn vị phù hợp với nhu cầu

Miễn phí kết nối.
Lựa chọn báo giá
từ nhiều nhà thầu

Miễn phí kết nối.
Chọn báo giá từ
nhiều nhà thầu

Căn hộ

Nhà phố

Duplex/Villa

Thương mại

Không giới hạn phong cách, loại dự án, ngân sách

Không giới hạn
phong cách,
loại dự án,
ngân sách

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T